ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

ماه چهارم

کودک شما چگونه رشد می کند؟

ماه چهارم ، هفته اول

كودكان دوست دارند كه لمس شوند. در واقع آنها در يك مرحله از زندگي خود موفق مي شوند كه هنگامي كه افراد ديگر آنها را لمس مي كنند اين تماس بدني را احساس كنند. اين مرحله يك مرحله حساس از رشد آنها است. تمام تماسهاي پوستي و لمسي كه با كودك خود داشته ايد نه تنها به شما كمك كرده است تا احساس دلبستگي و پيوند بين خود و كودكتان را تقويت كنيد بلكه در هنگام ناراحتي كودك، او را آرام كرده و در هنگام كج خلقي، او را تسكين مي دهد. حس لامسه كودك خود را با استفاده از روشهاي مختلف پرورش دهيد: با استفاده از خز يا حرير، پشم يا لباسهايي از جنس حوله. در اين سن، كودك شما تلاش خواهد كرد تا هر چيزي را كه به دستش مي رسد بخورد. بنابراين در انتخاب اشيا مختلف براي او مراقب باشيد و او را با چيزهايي كه مي تواند در دهانش بگذارد تنها نگذاريد. كتابهايي وجود دارند كه خواندن را به صورت يك تجربه لمسي در مي آورند. در برخي از اين كتابها پوست يا پوشش روي پوست حيوانات مختلف شبيه سازي شده يا اشيائي از قبيل آينه، كاغذ سمباده و ... در آنها گذاشته شده است.

ماه 4، هفته 2

از اين به بعد كودك شما قادر است تا در مورد دنياي اطراف خود نتيجه گيريهايي را انجام دهد. او به هر چيزي كه اطرافش باشد با كنجكاوي نگاه مي كند حتي به انعكاس شكل خودش در آينه يا يك سطح صاف. يك آينه نشكن را در برابر او قرار دهيد يا هنگامي كه آماده هستيد او را در برابر يك آينه بنشانيد. كودك شما نخواهد فهميد كه آنچه در آينه مي بيند در واقع تصوير خودش است (البته وقتي او وارد دو سالگي شود به تدريج اين مطلب را خواهد فهميد)؛ اما مهم نيست. او از خيره شدن به انعكاس شكل خود يا ديگران در آينه لذت خواهد برد و ممكن است خوشحالي اش را با يك خنده زيبا با آن دهان بي دندانش نشان دهد!

ماه 4، هفته 3

هنگامي كه كودك را بر روي شكمش قرار بدهيد، سر و شانه هايش را بالا مي گيرد و از بازوهايش به عنوان حائل بدن كوچكش استفاده مي كند. اين حركتهايي كه شبيه به حركت شنا در بدنسازي است اما خيلي سبكتر و ساده تر، عضلات او را قوي تر كرده و موجب مي شود كه ديد بهتري نسبت به اطراف خود پيدا كند. حتي ممكن است كه خودش (و البته شما را هم!) با چرخيدن از روي شكم به پشت و برعكس سرگرم كند. شما مي توانيد از طريق بازي او را به يادگيري اين مهارت تشويق كنيد: يك اسباب بازي را در يك طرف او (كه معمولا به آن طرف مي غلطد) حركت دهيد تا نظر او را به سمت آن جلب كنيد. تلاش او را براي رسيدن به اسباب بازي تشويق كرده اید.

ماه 4، هفته 4

محققان بر اين باورند كه كودك شما در اين مرحله قادر است تا تمام اصوات اصلي را كه زبان مادري او را تشكيل مي دهند درك كند. از اين هفته تا شش ماهگي كودك شما به تدريج توانايي توليد برخي صداها را به دست خواهد آورد؛ در نتيجه شما مي توانيد كلماتي را كه مدتها در انتظارش بوده ايد بشنويد؛ كلماتي از قبيل: "با- با" و "ما- ما". هرچند متخصين رشد كودك مي گويند كه كودك شما در اين مرحله قادر به ارتباط برقرار كردن بين اين كلمات يا شما و همسرتان نيست (يعني نمي تواند بين "با- با" با پدرش و "ما- ما" با مادرش ارتباط ذهني برقرار كند) اما به هر حال شنيدن اين كلمات بسيار هيجان انگيز خواهد بود. شما مي توانيد تلاش كودك را براي ارتباط برقرار كردن با والدينش، از طريق تكرار كردن صداهايي كه او از خودش در مي آورد، تقويت كنيد. اكنون ممكن است كه كودك تلاش كند تا صداي شما را تقليد كند. مي توانيد امتحان كنيد؛ بگوييد: "با" و او ممكن است تلاش كند تا همين صدا را تكرار كند. واكنش نشان دادن به تلاش كودك براي توليد صدا يا حرف زدن مي تواند به كودك كمك كند تا اهميت زبان را بفهمد. همچنين به او كمك خواهد كرد تا رابطه علت و معلولي را بهتر بفهمد. همچنين موجب مي شود تا او براي خودش ارزش قائل شود. او به تدريج خواهد فهميد كه حرفهايي كه مي زند موجب تغيير برخورد ديگران مي شود اطميناني كه شما به او مي دهيد نياز دارد زيرا اين مهارت و تجربه جديد مي تواند براي او ترسناك باشد