ورود کاربر

جملات تربیتی

يك سخن سودمند كه شنيدنش آرامش بخشد ،بهتر از هزاران بيان است كه از كلمات بي ثمر تشكيل شده باشد

اطفال را بلند همت کنید

«... اطفال، مانند شاخة تروتازه‌اند. هر نوع تربيت نمايي نشو و نما كنند. باري در بلندي همت اطفال بسيار كوشش نمائيد كه چون به بلوغ رسند، مانند شمع برافروزند و به هوي و هوس كه شيوة حيوان نادان است، آلوده نگردند. بلكه در فكر عزّت ابديّه و تحصيل فضايل عالم انساني باشند.»
مجموعة آثار تربيتي بهايي صفحه 56
در آثار تربيتي بهايي تاكيد زيادي براي پرهمت نمودن اطفال و تحمل سختي و مشقت شده است. بايد كودكان طوري تربيت شوند كه هركاري را شروع مي‌كنند از عهده برآيند و آن را به پايان رسانند. به طور مثال كودكان را از گرما و سرما زياد نبايد محافظت نمود. اين يك نمونه از متحمل نمودن كودكان است كه در بيانات تربيتي ذكر شده است. از آنجا كه تاكيد شده صفات فوق را از ابتدا و يا حتي در شيزخواري در كودكان تأسيس كنيد، برخي از والدين گمان مي‌كنند براي پرهمت نمودن كودك و يا به سختي عادت دادن، بايد خواسته‌ها و نيازهاي اوليه و اساسي كودك را بايد به تعويق انداخت في‌المثل هنگامي كه كودك گرسنه است به او شير نمي‌دهند و يا وقتي كودك نياز به توجه و محبت و آغوش‌ مادر دارد اين توجه را از او دريغ مي‌كنند به خيال اينكه كودك خود را پرهمت نموده و يا به سختي عادت مي‌دهند. در حاليكه نيازهاي اساسي كودك مانند، غذا- خواب و نياز به توجه و مراقبت و محبت و امنيت حداقل تا سه ماهگي بايد بلافاصله و خيلي سريع برآورده شود. به تدريج كه كودك بزرگتر مي‌شود براي منظم كردن برنامة كودك و يادگيري مي‌توان نيازهاي اساسي مانند غذادادن در آغوش گرفتن و ساعت خواب كودك را قدري به تعويق انداخت ولي نياز به محبت و توجه و مراقبت و احساس امنيت همواره بايد مورد توجه والدين باشد.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه تحمل سختي و مشقت و بلند همت شدن براي يك كودك شيرخوار چه معنايي مي‌تواند داشته باشد و يا چگونه ممكن است كه كودك را از ابتدا و يا شيرخواري پرهمت و بلند همت نمود و به سختي و مشقت عادت داد؟
امروزه علوم تربيتي و روان‌شناسي رشد به ما مي‌گويند كه والدين براي رشد همه جانبة كودك چه كارهايي بايد انجام دهند. جدولهاي رشد كودك، پيشرفت همه جانبة كودك را در ماهها و سالهاي اوليه نشان مي‌دهند. با مطالعه اين جدول‌ها والدين مي‌آموزند كه از همان روزهاي اولية حيات كودك چه فعاليت‌هايي ضروري است.
والدين مي‌توانند طبق اين جدول‌ها در هر ماه براي كودك اهدافي تعيين كنند و كودك را به تلاش در جهت رسيدن به مرحلة بعدي رشد تشويق كنند. يقيناً هنگاميكه كودك در جريان رسيدن به هدف مورد نظر تلاش مي‌كند، توانايي خود را وسعت مي‌دهد و در اين مسير متحمل سختي و مشقت در حد خود مي‌شود زيرا بايد همت كند تلاش كند قواي خود را به كار گيرد تا به هدف مورد نظر برسد. در اين حال والدين در كنار او هستند او را تشويق مي‌كنند كه كاري را كه شروع كرده است به اتمام رساند. بايد توجه داشته باشيم كه اين اهداف بايد متناسب با توانايي كودك و البته قدري سخت كه مستلزم تلاش ولي قابل حصول و دسترسي باشد. زيرا اگر اهداف در نظر گرفته شده غيرقابل دسترسي باشد و كودك نتواند با تلاش خود به هدف برسد كودك فعاليت را نيمه‌كاره رها مي‌كند و انگيزة تلاش را از دست خواهد داد. بالعكس وقتي هدف مناسب با توانايي كودك و قدري سخت و مستلزم تلاش است، كودك پس از تلاش به هدف مورد نظر خواهد رسيد و با تشويق والدين براي حركت به سوي مرحله بالاتر آماده خواهد شد.
همچنين بايد دقت كنيم اهداف در همة زمينه‌هاي رشد باشند اين ابعاد عبارتند از رشد جسماني ، رشد شناختي، رشد اجتماعي و عاطفي، زبان آموزي كودك و توسيع دايره واژگان كودك و به‌كارگيري صحيح اجزاي جمله، مهارتها و حركتي- ادراكي و مهارتها خودياري و همچنين در زمينه اخلاق و روحانيات
همانطور كه قبلاً گفته شد اين اهداف در جداول رشدي موجود هستند والدين با مطالعه جدول‌ها و فعاليت‌هاي در نظر گرفته شده از همان روزهاي اوليه تولد بايد براي كودك خود اهداف مناسب داشته باشند و به اين ترتيب كودك را پرهمت و بلند همت نمايند.
در اين جا به دو هدف يكي در حيطة مهارتهاي شناختي و ديگري در حيطة مهارتهاي زبان‌آموزي از كتاب «ارزيابي ، برنامه‌ريزي آموزشي و بازپروري كودكان» ترجمه فريده ميلاني- نشر سمت توجه كنيد. كتاب فوق راهنماي مناسبي جهت آموزش گام به گام براي والدين كودكان (5-0) ساله است.
هدف در حيطة شناختي
1- كودك چشم‌هاي خود را در جهت افقي حركت مي‌دهد. (كودك 6- 0 ماهگي)
وسايل مورد نياز : زنگ كوچك قرمز و يا اسباب‌بازي زنگ دار قرمز.
روش: كودك را به پشت روي زمين قرار دهيد در كنار او بنشينيد. اسباب‌بازي را در فاصله‌ي cm15 صورت كودك نگه‌داريد و آن را از راست به چپ و بالعكس حركت دهيد.
مقياس: كودك اسباب‌بازي را با چشمهايش از راست به چپ و از چپ به راست تعقيب مي‌كند.
هدف در حيطة زبان آموزي
1- كودك به بازي صوتي پاسخ مي دهد. (0 تا 6 ماهگي)
روش: با ايجاد صداها و يا حرف زدن كودكانه توجهش را جلب كنيد.
مقياس: كودك فعاليت شما را با چشم دنبال مي‌كند يا با صدا درآوردن پاسخ مي‌دهد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.