ورود کاربر

جملات تربیتی

فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد.

عشق و محبت

عشق و محبت كليد اصلاح رفتارو اخلاق

نگارش:آواي عشق

يكي از نيازهاي آدمي ،نياز به عشق و محبت است . هر انساني به محبت نياز دارد اما اين نياز در كودكان شديدتر است . نياز كودكان به محبت همانند نياز گياه به نور است .همانطور كه گياه براي رشد و تمو حود به نور نياز دارد ،كودكان نيز براي تكامل شخصيت خود به محبت نياز دارند. محروميت كودك از محبت نتايج ناگواري در رشد شخصيت او بر جاي خواهد گذاشت . وقتي كودك از محبت پدر و مادر و اطرافيان خود در حد لازم برخوردار باشندمعمولا با نشاط و متعادل بوده به رشد طبيعي خود ادامه مي دهنددر حالي كه عدم توجه به اين نياز كودك ،موجب بروز حالاتي چون عدم احساس امنيت ،احساس حقارت ،اضطراب و ترس، فقدان اعتماد به نفس ،كندي در يادگيري، ناتواني در سازگاري با كودكان ديگر و با اجتماع ، ناتواني در ابراز محبت به ديگران و به تبع آن عوارضي چون جويدن ناخن ،شب ادراري و پرخاشگري و غيره در كودك مشاهده خواهد شد.

صاحب نظران تعليم و تربيت معتقدند ،كليد حل بسياري از مشكلات و معماهاي رفتاري كودكان را بايد در ميزان مهر و محبت و ابراز عواطف والدين و مربي نسبت به كودك جستجو كرد. چه بسيار كودكان كه تشنه محبت و لبخند و نوازش پدر و مادر و مربي خود هستند و در ازاء آن حاضرند از همه ناسازگاري ها ي خود دست بردارند و بچه معقول و مودبي شوند. چه بسيار كودكان كه حتي خود را به بيماري مي زنندتا از اين راه نظر مهر والدين و مربي را به خود جلب نمايند.

روانشناسان معتقدند براي كودك زير هشت سال مهمترين مسئله اين است كه مورد محبت و توجه و علاقه والدين و ساير افراد باشد . كمبود محبت در كودكي اثرات زيان باري دارد . اگركودك احساس كند مورد محبت و توجه نيست براي جبران اين كمبود به رفتارهاي نامناسبي روي مي آورد . پرخاشگري مي كند، خرابكاري مي كند، بهانه مي گيردو ناسازگاري نشان مي دهد . تنبيه اين كودكان به شيوه نا مناسب و ناشيانه ممكن است اين توهم را در كودك تقويت نمايد كه او را دوست ندارند و اين خود لطمه اي بر روح حساس كودك است كه وي را بيشتر به سوي رفتار ناهنجار سوق مي دهد.

ممكن است كودكان نارساييهاي جسماني ، اخلاقي و رواني داشته باشند آنچنان كه پدر و مادر خود را آزرده سازند و رفتارشان مطلوب نباشد ولي در همه حال گام اول در اصلاح و سازندگي رفتار و اخلاق كودك آن است كه او را همانگونه كه هست بپذيريم و براي او ارزش و احترام قائل باشيم .

گاه والدين با ديدن لغزش و خطا در كودك او را از خود يا خانه طرد مي كنند و يا اعلان مي دارند كه" ديگر او را دوست ندارند" . بزرگترين ترس كودك در زندگي اين است كه مبادا والدين او را دوست نداشته باشند و آنها را رها كنند. بي قراري هاي شديد كودك خردسال به هنگام جدايي موقت از والدين ،حسادت و رقابت با ديگر فرزندان خانواده نمونه اي از رفتارهاي ناشي از اين نگراني است كه مي پندارند محبت والدين خود بويژه مادر خود را از دست داده اند. اينگونه صحبت ها نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه موجب مي شود كودك مطرود به فكر چاره افتد و پناهگاه ديگري خارج از خانه براي خود جستجو كند كه موجبات فساد و انحطاط را براي كودك فراهم مي نمايدو يا ممكن است با رفتارهاي نادرست خود بخواهد از والدين انتقام بگيرد.

كودك نبايد احساس كند فردي مزاحم براي خانواده است بلكه بايد احساس كند وجودش مايه شادي و شادماني خانواده است و پدر و مادر به وجود او مفتخرند .

چه بايد كرد ؟

1- ابراز محبت بي دريغ به كودك . والدين مي توانند با جملاتي محبت آميز و زيبا و اعمالي چون نوازش ، در آغوش كشيدن وبوسيدن كودك خود علاقه و محبت خود را به كودك ابراز نمايند.

2-  پذيرش كودكان در هر شرايط وعدم تهديد كودك با جملاتي چون "اگر چنين كني تو را ترك مي كنم ، ديگر دوستت نخواهيم داشت " و مانند آن . در سخت ترين شرايط نيز نبايد كودك را از خود طرد كرد يا از خانه بيرون كرد .اين امر هر چند تصنعي باشد باز هم زيان بار است و كودك را دچدر تنش مي كند.

3- كودكاني كه نقص يا نارسايي ظاهري دارند ،آمادگي بيشتري براي احساس طرد شدگي دارند لذا هرگز ولو به شوخي به نقص ظاهري كودك اشاره نشود .

كودك زاده محبت ،زنده به محبت و نيازمند محبت است .

"عشق و محبت نسبت به اصلاح اخلاق بشري از هر تنبيه و مجازات موثر تر است "

(حضرت ولي امرلله )

..................................................................................................

منابع : تربيت و بازسازي كودك دكتر علي قائمي

كتاب پرورش گلهاي بوستان الهي 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.