ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفل ممكن است كه سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيت آفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد.

نیروی سازندگی آئین بهائی درجهت تبدیل دشمنی به دوستی

 

 جهت تحقق وحدت انسانها،وحدت وجدان لازم است.وحدت وجدان امری است عاطفی ونیازمند قدرتی است که بتواند درحقیقت وجود انسان تأثیر کند وهمه احساسات مخرب تفرقه انگیز راازمیان برداردوتمامی نیروهای نهفته دروجود آدمی را درراه تحقق وحدت بشر بیداروبسیج کند .اینجاست که نقش دین نمودار میگردد ونیازبه نیروی الهی پدیدار میشود که بی تأثیر قدرتی روحانی که بتواند برقلبهاووجدانهای انسانها نفوذ کند، تحقق وحدت روحانی جهان غیرممکن می نماید .بهائیان معتقدند که همانگونه که تاریخ روحانی بشرنشان میدهد تعالیم روحانی ادیان جدا ازفلسفه سازیها واندیشه های بشری همواره نقشی سازنده درراه ایجاد محبت ووحدت داشته اند.امروزه نیز آئین بهائی نقش بزرگ وجهانی درجهت ایجاد محبت ووحدت بین مردمانی دارد که تاکنون دوراز یکدیگر زیسته وبریکدیگر به چشم بیگانه نگاه کرده اند وگهگاه به سرزمینهای هم تاخته وخونها ریخته اند.این بزرگترین نقش سازندگی آئین بهاییست که بسیاری از بشردوستان را به تحسین وگاه به شگفتی واداشته است.وهمین نیروی سازندگی آئین بهائی درجهت تبدیل دشمنی به دوستی ،جدائی به یگانگی بزرگتر، دلیل برخورداری آن از یک نیروی معنوی و روحانیست که بهائیان آن را نیروی یزدان می شمارند...بهائیان یگانگی انسان رادرقلب خود احساس میکنند، بدان ایمان دارند ودرراه بسط وگسترش آن کوشش وفداکاری می نمایند.حضرت بهاءالله می فرمایند

 

:"ای اهل عالم سراپردۀ یگانگی بلندشد به چشم بیگانگان یکدیگررا مبینید همه باریک دارید و برگ یک شاخسار."

 

 

 36  روزنه های امید ص

 

 

  

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.