ورود کاربر

جملات تربیتی

مسئله ايتام بسيار اهميت دارد .ايتام را بايد نهايت نوازش نمود و پرورش داد و تعليم كرد و تربيت نمود.

ماه یازدهم

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ماه یازدهم ، هفته اول
در اين سن كودك شما قادر است كه به راحتي بنشيند و حتي ممكن است با تكيه و كمك گرفتن از لوازم خانه چند قدم راه برود يا حتي براي چند لحظه بدون كمك گرفتن از شما يا وسايل اطراف واقعا راه رفته و يا در يك نقطه بايستد. در صورتي كه به او كمك كنيد تا در موقعيت راه رفتن قرار بگيرد و دست او را بگيريد، مي تواند چند قدم راه برود و ممكن است تلاش كند تا در حالي كه ايستاده است يك اسباب بازي را از روي زمين بردارد.
اينها اولين قدمهاي كودك شما براي رسيدن به استقلال هستند و البته براي شما هم جنبه تمرين و ورزش دارند! در صورتي كه كودك شما هنوز به اين مرحله نرسيده است به زودي اولين قدمهاي خود را تجربه خواهد كرد. اكثر كودكان اولين قدمهاي خود را در 9 تا 12 ماهگي تجربه مي كنند و در 14 تا 15 ماهگي قادر خواهند بود كه به خوبي راه بروند.


ماه یازدهم ، هفته دوم

ماه دوازدهم

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ماه دوازدهم ، هفته اول
احتمالا كودك شما از ديدن كتابها و ورق زدن آنها لذت مي برد، هرچند ممكن است تمام ورقهاي كتاب را (يك به يك) مشاهده نكند. شما مي توانيد از كتابهاي بزرگ و عكسدار يا كتابهاي مخصوص كودكان نيز استفاده كنيد.
براي اينكه در خواندن كودكتان تنوع ايجاد كرده باشيد و همچنين بفهميد كه او چه كتابهايي را بيشتر مي پسندد او را به كتابخانه محلي يا فروشگاههاي كتاب بچه ها ببريد.


ماه دوازدهم ، هفته دوم