ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفلي بايد به تربيت الهي تربيت شود تا مجمع اخلاق حميده گردد.

فضیلت احترام و بزرگذاری( قسمت اول)

احترام و بزرگ‌داري

اهورا نو گل باغ الهیمظلومیت کودکانه

بازی خطر ناک نهنگ آبی

سوالات رایج تربیتی


چرا كودكان بدرفتاري مي كنند؟

حکمت بازی های کودکی

 

بازی های کودکی حکمت داشت:

اکیدأ كودك را به عجله كردن، مجبور نكنيد.

 
 
زود باش.
 
دير شد.
 
ما همه منتظر تو هستيم.

روانشناسی کودک

 

اکیدأ كودك را به عجله كردن، مجبور نكنيد.

 

زود باش.

ادب و رعايت احترام را به كودك خود بياموزيم

ادب و رعايت احترام را به كودك خود بياموزيم
نگارش:شبستان