ورود کاربر

جملات تربیتی

من امتياز مادي براي شما آرزو ننمايم ،امتياز مادي ،امتياز علمي،تجاري و صنعتي نخواهم .براي شما امتياز روحاني خواهم .يعني شما بايد از نظر اخلاقي برجسته و ممتاز باشيد

از خاطرات میرزا عیسی اصفهانی درآگاهی

هدف از ايفاي وظايف تربيت روحاني والدين


هدف از ايفاي وظايف تربيت روحاني والدين اين است كه فرزندان قادر به توسعة اقتدار دروني خود

شوند، از حسن مسئوليت‌پذيري بهره‌مند گردند، و قدرت اتّخاذ تصميمات آگاهانة اخلاقي را كسب كنند.

زمان تربیت

از حكیمی پرسیدند زمان تربیت، چه زمانی است؟

گفت: 20 سال قبل از تولد كودك.

یعنی آنچه در تربیت نقش دارد، تربیت والدین است

مشاور ما در خدمت شماست بفرمایید :

سوال:
آیا کودکم حق دارد عصبانی شود؟
 
من دوست ندارم کودکم ناراحت باشد یا عصبانی شود. آیا این که به او بگویم عصبانی نباش یا نترس، کارِ درستی است؟!

موسیقی درمانی چیست؟

خانه بهایی

 
خاﻧﻪٔ ﺑﻬﺎﺋﯽ * :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺒﺎﺭﮐﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ :
۱ - ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﻠﻮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻠﮑﻮﺕ ﺍﺑﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ

دلیل علاقۀ حضرت ولی امرالله به عقاب؛

 

 

  

بی بی ها هم یک روز نی نی بودند

 
 
 
زمان زود میگذرد!...
بی بی ها هم یک روز،نی نی بودند.
فقط...
گذر زمان،نقطه هایشان را جا به جا کرده است !
پس از لحظه لحظهٔ زندگیتان لذت ب