ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفلي بايد به تربيت الهي تربيت شود تا مجمع اخلاق حميده گردد.

محبت نور است در هر خانه ای بتابد

 

حضرت بهاءالله فرموده اند

حضرت بهاءالله فرموده اند 
دعا کنید که اعدای من زیاد شوند آنها مبشر امر منند ، دعا کنید که عده شان مضاعف شود تا آنکه با صدائی بلندتر از قبل فریاد زنند ، هرچه بیشتر سب و شتم نمایند و هر چه بیشتر شورش و اضطراب بپا سازند قوه و نفوذ امرالله متزائد و ظلمت خارجی زائل گردد و بالنتیجه نور حقیقت چنان تابشی نماید که سراسر جهان بانوار آن متجلی و تابان شود.

کتاب «حقوق کودک را بشناسیم

کتاب «حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم» منتشر شد

برای تربیت فرزندان خود با طرح فضائل همراه شوید

 

 

اصول انضباطي

نکات پند آموز

انواع ترس

به فرزندت نگو تو بهتريني

نیک صالحی

 

به آشتي بيانديشيم

 

به آشتي بيانديشيم

 

پند آموز