ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

زينهار زينهار از اينکه قلبی را برنجانيد

" زينهار زينهار از اينکه قلبی
را برنجانيد زينهار زينهار که نفْسی را بيازاريد . زنهار زنهار از اينکه با نفْسی بخلاف محبّت حرکت سلوک کنيد . زنهار زنهار از اينکه انسانی را مأيوس کنيد .

حضرت عبدالبهاء می فرمایند

— حضرت عبدالبهاء  می فرمایند:
...منادی حبّ گرد و مهربان به نوع انسان. محبّ بشر شو و غم خوار جميع نفوس. در آفاق صلح پرور گرد و دوستی و راستی جو.

حضرت عبدالبهاءمیفرمایند

حضرت عبدالبهاءمیفرمایند:
گاهی اراده الله به امری تعلق میگیردکه خلق به حکمت آن پی نمی برند. ولی اسباب وعلت آن بعد ظاهر میشود. اعتماد به خدا کن وبه اوتوکل نما وبه اراده حق تسلیم شو.

لطیفه ای از حضرت عبدالبهاء

حضرت ولی امرالله می فرمایند :حضرت ولی امرالله عقیده دارند

 

حضرت ولي امرالله

حضرت ولي امرالله

 اگر نسل جوانتر بهائي كه اميد بزرگ حضرت ولي امرالله هستند ، امر را كاملا و عميقا مطالعه كرده ، تاريخ آن را خوانده ، اصول زير بنائي آن را يافته و كاملا

مطلع و پر شور شوند آنان قطعا به پيروزيهاي زيادي نائل خواهند شد. حضرت عبدالبهاء وظيفه تبليغ را بر دوش ايشان نهاده اند. ايشانند كه نداي ملكوت را بلند مي كنند

به چه کسی نباید محبت کرد؟

به چه کسی نباید محبت کرد؟
هُو اللّه
ای احبّای الهی، اساس ملکوت الهی بر عدل و انصاف و رحم و مروّت و مهربانی بهر نفسی است پس بجان و دل بايد بکوشيد تا بعالم انسانی من دون ا

" لوح مبارک حضرت عبدالبهاء "

" لوح مبارک حضرت عبدالبهاء "
هُواللّه
خداوند عالميان عالم انسانی را جنّت عدن خلق فرموده اگر

حضرت عبد البهاء می فرمایند


امتیاز و افتخار و خیرخواهی عالم انسانی در تربیت اطفال بی کس و اولاد فقرا و ضعفا است. خوشا بحال نفوس مبارکه ای که بر این خدمت موفق و مویدند.

 

 جلد دوم سفرنامه مبارک ص 314