ورود کاربر

جملات تربیتی

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند

حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:

(( هم‌دردی حضرت عبدالبهآء با محرومیت احبّاء ))

حضرت عبدالبهآء و تاجر مسیحی

خطا پوشی

" عشق "

 

" تكنيك احساس خوب داشتن"

 تكنيك احساس خوب داشتن"

از امروز فقط کارهایی را انجام دهيد، که به شما احساس خوبی مي دهد.

افرادی که ارزش شما را پايين مي اورند را از زندگیتان حذف کنيد.

موارد مثبت و ویژگی های مثبت خودتان را مکتوب کنيد و بابت داشتن آن ها سپاسگزاري  کنيد.

ترک تعصبات در دیانت بهایی

 
 
از جمله اساس بهاءالله ترک تعصب وطنی و تعصب مذهبی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی است، زیرا عالم بشر به مرض تعصب مبتلا شده و این مرض مزمن است که سبب هلاک است جمیع اختلافات و جنگها و نزاعها و خونریزیها سببش این تعصب است.

دین سبب الفت و محبت است

بیانی از حضرت ولی امر الله

 


حضرت ولی امرالله می فرمایند:
 
«... باید به هر نحوی که ممکن است قبل از هر چیز قلب را صاف و نیّت را خالص نمود و
 
الّا اقدام به هیچ امری نتیجه و ثمری نبخشد...»

 
خصائل اهل بهاء ص ۲۷