ورود کاربر

جملات تربیتی

دوشيزگان اين قرن مجيد بايد نهايت اطلاع از علوم و معارف و صنايع و بدايع اين قرن عظيم ،داشته باشندتا به تربيت اطفال پردازند و كودكان خويش را از صغر سن تربيت به كمال نمايند.

اعدام بهائیان همدان؛قطره ای از اشک پنهان

 

قطره ای از اشک پنهان
دوشنبه 01 سپتامبر

همیشه دوست داشتم بشنوم مردم چگونه بهائی می‏شوند

خاطرات ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار

 

ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار خانمی بود فرانسوی که ناصر الدین شاه در نخستین سفر خود به پاریس او را به زنی انتخاب و بعقد خویش در آورد .