ورود کاربر

جملات تربیتی

من امتياز مادي براي شما آرزو ننمايم ،امتياز مادي ،امتياز علمي،تجاري و صنعتي نخواهم .براي شما امتياز روحاني خواهم .يعني شما بايد از نظر اخلاقي برجسته و ممتاز باشيد

اعدام بهائیان همدان؛قطره ای از اشک پنهان

 

قطره ای از اشک پنهان
دوشنبه 01 سپتامبر

همیشه دوست داشتم بشنوم مردم چگونه بهائی می‏شوند

خاطرات ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار

 

ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار خانمی بود فرانسوی که ناصر الدین شاه در نخستین سفر خود به پاریس او را به زنی انتخاب و بعقد خویش در آورد .