ورود کاربر

جملات تربیتی

براي اين نيست كه چون اطفال را دوست مي داريم آنها عزيز هستند بلكه براي دوست داشتن آن روح لطيفي كه در اطفال است ،آنها عزيز هستند

اعدام بهائیان همدان؛قطره ای از اشک پنهان

 

قطره ای از اشک پنهان
دوشنبه 01 سپتامبر

همیشه دوست داشتم بشنوم مردم چگونه بهائی می‏شوند

خاطرات ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار

 

ژیلبرت دولونیه ملقب به شاهزاده خانم قاجار خانمی بود فرانسوی که ناصر الدین شاه در نخستین سفر خود به پاریس او را به زنی انتخاب و بعقد خویش در آورد .