جملات تربیتی

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند

نام کاربری خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید.