جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

نام کاربری خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید.