جملات تربیتی

وقتي كودكي را هدايت مي كنيد ،او را مساعدت مي نماييد تا قوا و استعدادهايش را توسعه دهد.

نام کاربری خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را وارد کنید.