ورود کاربر

جملات تربیتی

يك سخن سودمند كه شنيدنش آرامش بخشد ،بهتر از هزاران بيان است كه از كلمات بي ثمر تشكيل شده باشد

ماه ششم

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ماه ششم، هفته اول
در اين مرحله كودك شما ممكن است نشانه هاي اولين مرحله مهم در رشد عاطفي خود را بروز دهد: نگراني در برابر غريبه ها. او ممكن است با ديدن افراد غريبه ناراحت يا عصباني شود و حتي ممكن است در صورتي كه يك فرد غريبه به طور ناگهاني به او نزديك شود گريه كند.
در هنگام حضور افرادي كه براي كودك شما غريبه هستند اين نكته را در نظر داشته باشيد. پس اگر يك فرد غريبه او را بغل كرد و كودك شما ناگهان شروع به گريه كرد خجالت زده نشويد. كودك خود را پس گرفته و در آغوش بگيريد تا آرام شود. به دوستان و بستگان خود بگوييد كه با حركات آرام و نرم به كودك شما نزديك شوند.
اما از طرف ديگر نبايد از نزديك شدن افراد جديد به كودك خود جلوگيري كنيد. عادت كردن كودك شما به ديدن افراد و چهره هاي جديد براي او بسيار مفيد خواهد بود. تنها بايد به خاطر داشته باشيد كه كودك شما براي گذشتن از اين مرحله بسيار مهم از رشد خود به صبر و درك متقابل شما نياز دارد.

ماه ششم ، هفته دوم
مهارت كودك شما در تشخيص اشيا كوچك و متحرك بيشتر شده است. در اين مرحله او مي تواند با ديدن تنها بخشي از يك شي (مثلا اسباب بازي دوست داشتني اش كه از زير مبل پيدا است) آنرا بشناسد. اين مهارت مبناي بازي "قايم باشك" است كه شما در چند ماه آينده با او بازي خواهيد كرد.
او همچنين مي تواند يك شي را در خارج از محدوده ديد خود تعقيب كند. در صورتي كه شما كودك را در نزديكي يك شي بر روي ميز قرار دهيد او به سمت آن خواهد رفت و هنگامي كه به آن برسد به سمت شي دوم مي رود.

ماه ششم ، هفته سوم
در اين مرحله كودك شما دنيا را تقريبا آنگونه كه شما مي بينيد و مي شنويد، مي بيند و مي شنود. مهارتهاي ارتباطي او به سرعت رشد مي كنند كه مي توانيد اثر آن را در جيغ و فريادهاي او، صداهاي نامفهوم او (كه شبيه صدايي است كه هنگام توليد و حركت حباب در آب ايجاد مي شود) و تغيير تن صداي او (مثل آن چيزي كه در اپرا مي شنويد) ببينيد. اين صداها مي توانند نظر يا پاسخ او را (از قبيل خوشحالي، علاقه يا حتي رضايت) به موارد مختلف يا وقتي كه مشكلاتش حل مي شوند (مثل تعويض پوشك و...) نشان دهند.
در اين سن حدود نيمي از كودكان صداهاي نامفهومي را با تكرار كلمات يك بخشي (مانند: "با"، "ما"، "دا" يا تركيبات ديگر از يك حرف صدا دار با يك حرف بي صدا) ايجاد مي كنند. حتي برخي از كودكان قادر هستند تا يك يا دو بخش ديگر نيز به اين كلمات اضافه كرده و در نتيجه صداهاي پيچيده تري را توليد كنند.
شما مي توانيد با درآوردن همين صداها يا بازي كردن با كودك (مثلا تقليد صداي گوسفند: "بـع" يا صداي بز: "مـع") كودك را تشويق كنيد. يا وقتي صدايي را از او شنيديد كه نتوانستيد مفهوم آن را تشخيص دهيد، كافي است يك جواب به كودك بدهيد تا صحبت شما ادامه پيدا كرده باشد؛ مثلا بگوييد: «آره! اين يه ماشينه؛ چقدر هم رنگ قرمزش بامزه است»! كودك شما نيز از اين كار استقبال خواهد كرد و به صحبت كردن ادامه مي دهد.

ماه ششم، هفت چهارم
هنگامي كه فعاليت كودك شما بيشتر مي شود پوشيدن لباسهاي راحتي برايش بهتر خواهد بود. لباسهاي نرم را براي او انتخاب كنيد كه با حركتهاي او به اين سو و آن سو، روي بدنش خراش و جراحت ايجاد نكنند. لباسهاي گشاد كشي و نازك نيز براي كودك شما مناسب هستند، زيرا امكان حركت را براي او فراهم مي آورد.
از استفاده از اين لباسها خودداري كنيد: لباسهاي زبر يا خراش دار؛ لباسهايي كه كراوات بلند، دكمه يا پاپيون داشته باشند (براي جلوگيري از خطر خفه كردن كودك)؛ هر چيزي كه مانع خواب، چهار دست و پا راه رفتن، بازي يا فعاليتهاي ديگر كودك شما شود.