ورود کاربر

جملات تربیتی

ارجح آن است كه اين تربيت در كانون عائله و بدست مادران صورت گيرد نه آنكه اطفال به پرورشگاهها سپرده شوند

« صلح را باید از کودکی آموخت »

این کتاب که در مؤسسه ی پژوهشی کودکان دنیا منتشر شده، شامل دو مصاحبه با خانم « توران میرهادی » و « آقای ناصر یوسفی » در زمینه ی فرهنگ صلح و آموزش آن به کودکان است.
انجام  دهنده ی این مصاحبه ها ، خانم « پریچهر نسرین پی » ، کوشیده است دیدگاههای این دو متخصص را نسبت به تعلیم و تربیت ، کودکان ، زندگی و صلح به رشته تحریر درآورد. می توان گفت که این کتاب به نوعی اولین منبع تئوریک در زمینه ی فرهنگ صلح برای کودکان است.
این کتاب مرجعی مفید و راهگشاست  برای همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت و منبع مطالعاتی بسیار مناسبی است برای مدیران، مربیان ، خانواده ها و تمام کسانی که دل نگران آینده ی تمام کودکان این کره ی خاکی هستند.

روشنگر تاریکی ها

roshangar e tarikiha.jpg

روشنگر تاریکی ها: خودنوشت های جبارباغچه بان و همسرش. تهیه کننده:موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. تهران: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، ۱۳۸۹. ۱۴۸۰۰۰ تومان.

کتاب دور از درخت

اندرو سالومون نویسنده کتاب «دور از درخت» می گوید هویت افقی آن چیزی است که ما را از والدینمان متمایز می کند.

معرفی کتاب

صلح را از کودکی باید آموخت

مجله لاک پشت پرنده