ورود کاربر

جملات تربیتی

همت را بر تربيت اهل عالم مصروف داريد كه شايد نفاق و اختلاف از ما بين امم محو شود

ماه هفتم

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ماه هفتم، هفته اول
ممكن است كودك شما استفاده از يكي از دستهايش را براي مدتي به دست ديگرش ترجيح دهد و بالعكس؛ اما شما نمي توانيد دقيقا تشخيص دهيد كه او چپ دست خواهد بود يا راست دست. اين مساله در 2 تا 3 سالگي مشخص مي شود.
سعي نكنيد بر انتخاب دست توسط كودكتان تاثير بگذاريد. راست دست يا چپ دست بودن قبل از تولد مشخص شده است! مثلا در صورتي كه او واقعا چپ دست باشد، اگر او را به استفاده از دست راست وادار كنيد ممكن است موجب گيج شدن او شود و مشكلاتي در زمينه تنظيم رابطه دست با چشم، ميزان سرعت عمل و چابكي او و همچنين افتضاح شدن دست خطش در آينده پيش بيايد!

ماه هفتم  ، هفته دوم
به زودي كودكتان به شما خواهد فهماند كه براي غذا خوردن با دست آماده شده است. نشانه اين امر مي تواند آن باشد كه قاشقي را كه با آن به او غذا مي دهيد از شما بگيرد، يا غذا را با دست از بشقاب شما بيرون بريزد. چهار يا پنج لقمه كوچك از غذا را بر روي صندلي او يا يك بشقاب نشكن قرار دهيد. براي كاهش احتمال خفه شدن، غذا را در حالي به كودك بدهيد كه به صورت عمودي و صاف بر روي صندلي نشسته باشد. از غذا دادن به او در حالي كه به صورت خميده در صندلي ايمني خود در ماشين يا در كالسكه قرار گرفته است خودداري كنيد.
ممكن است كودك شما اشتهاي خوبي داشته باشد اما هنوز دندان ندارد؛ پس از غذاهايي شروع كنيد كه بتواند با لثه بجود و يا به راحتي در دهانش حل شوند. در آينده و با رشد كودك مي توانيد لقمه هايي از بعضي غذاهايي را كه خودتان مي خوريد به او بدهيد.


ماه هفتم ، هفته سوم
در اين سن كودكان به حيوانات مصنوعي (كوچك يا بزرگ) علاقه نشان مي دهند. يكي از اين حيوانات ممكن است به محبوبترين اسباب بازي كودك شما تبديل شود. در اين حالت به زودي شما مي بينيد كه اين اسباب بازي را بايستي همه جا به دنبال خودتان ببريد و البته معمولا آب دهان كودك شما بر روي آن جاري است! نگران نباشيد: يك "شي انتقالي" مانند اين مي تواند نشانه اي از رشد استقلال شخصي باشد، كه كودك شما ياد مي گيرد تا خودش را از شما جدا كند و روي پاي خودش بايستد؛ البته آهسته آهسته!
هنگامي كه مي خواهيد چيز جديدي بخريد، اسباب بازيهاي نرمي را انتخاب كنيد كه به خوبي دوخته شده باشند. اسباب بازيهاي ديگري كه مي توانند براي كودك شما مناسب باشند شامل توپ، استوانه هاي تودرتو، اسباب بازيهايي كه فنر دارند و ناگهان بيرون مي پرند و همچنين عروسكهاي بزرگ هستند.
يكي از راههايي كه مي توانيد بفهميد آيا كودك شما يك اسباب بازي مخصوص و محبوب دارد يا نه، اين است كه سعي كنيد اسباب بازي را از او دور كنيد. در اين حالت ممكن است ببينيد كه با دور كردن اسباب بازي، كودك با صداي بلند اعتراض مي كند!


ماه هفتم ، هفته چهارم
ممكن است كودك شما غذا خوردن با دستهاي خود را آغاز كرده باشد. هرچند اين كار مي تواند در 10 ماهگي هم آغاز شود. هنگامي كه او به اين مرحله برسد شما مي توانيد از "ليوان مخصوص كودك" استفاده كنيد.
يك ليوان كه دو دسته و يك لوله (دهانه) داشته باشد به او بدهيد. بگذاريد كودك تلاش كند تا مايع درون ليوان را بنوشد اما قبل از اينكه كاملا خسته شود دريچه لوله را (كه روي ليوان قرار دارد) باز كنيد. اگر كودك شما نتوانست مايع را از طريق لوله بمكد، درپوش ليوان را برداشته و بگذاريد كه مايع را مستقيما از درون ليوان بنوشد. به او ياد بدهيد كه چگونه سر ليوان را به طرف پايين بياورد تا مايع به درون دهان او جاري شود.