ورود کاربر

جملات تربیتی

همت را بر تربيت اهل عالم مصروف داريد كه شايد نفاق و اختلاف از ما بين امم محو شود

وظیفه مربی

تعليم وتربيت در تعالي مقام انسان و ترقي عالم انساني نقش بسيار مهمي ايفاء مي كند ، از اينرو افرادي كه وقت و نيروي خود را صرف مسائل تربيتي مي نمايند از ديدگاه جامعه، مقام و منزلت والائي دارند . در دیانت بهائی نيز مربيان مورد عنايت بسيار قرار گرفته اند . از جمله می خوانیم:
" تعليم كودكان به نص صريح فرض و واجب .... معلمان ، خادمان حضرت رحمانند (خداوندند) زيرا قائم به اين خدمت كه عبارت از عبادت است...."  (1)
" .... چه امتيازي مقدس تر و چه مسئوليتي عظيم تر از قيام به تربيت نسل جديد...."  (2)

با توجه به مسووليت عظيمي كه برعهده مربيان است ، مختصرا به اهم وظايف آنها مي پردازيم.

القاي عشق و محبت
تربيت داراي ارزش و مقامي والا است و مربياني كه به اين امر مهم اقدام مي نمايند، در نهايت سرور قلبي به كار و خدمت خود مباهات نموده و عشق مي ورزند . همچنين عشق و محبت خود را نسبت به كودكاني كه تحت تعليم و تربيت ايشان قرار دارند ، نثارمي كنند. از گفتار و كردارشان ترانه عشق و محبت به حق و خلق به گوش مي رسد و از اين طريق آن اطفال رحماني نيز رسم محبت الله و محبت به همنوع را مي آموزند.
مربيان به " طبيب اخلاق" ، " اديب عشق " ، " باغبان بوستان الهي" توصيف شده اند بنابراين سزاوار است كه با نهايت عشق و علاقه در تربيت كودكان بكوشند و از مشاهده نشو ونماي آنها و بارور شدن شجر هستي ايشان ، سرور دل و جان حاصل نمايند.

مطابقت اعمال و اقوال
مربياني كه به آنچه مي گويند ، خود نيز عاملند ، گفتارشان نافذ بوده و تاثير زيادي در تغيير رفتار و تربيت اطفال دارد. چنين نفوسي با حضور و حركت خود، با اعمال و اقوال خود ، با سكون و سكنات خود ، با لحن و كلام خود ، ارزش هاي اساسي را به ذهن و روح اطفال القاء مي نمايند . آنان در فضاهاي روحاني و ايماني و عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي ، ارزش هاي اساسي را حفظ كرده و موجب حفظ و صيانت جامعه مي گردند.
" .... انسان آنچه به لسان گويد بايد به اعمال و افعال ثابت كند...."  (3)

تربيت به شرايط دين و اخلاق
جميع اعمال پسنديده از آثار ايمان حقيقي پديد مي آيند. آنچه در تربيت كودكان لازم و ضروري است تعليم كلمه توحيد و خشيه الله ( ترس از دست دادن محبت خداوند) است  زيرا تنها به قوه اي عظيم و دروني است كه مي توان كودكان را از انجام امور مكروه بازداشت و چه  قوه اي عظيم تر از قوه محبت الله قابل تصور مي باشد.
" اي معلم رحماني.... اطفال ياران رحماني را رسم و آيين محبت الله تعليم نما...."   و   " .... به اخلاق رحماني تربيت نما و به تنزيه و تقديس دلالت كن..."   (4)                          
از ابتدا " اثبات الوهيت و وحدانيت رب قديم و نبوت انبياء و مرسلين و بيان آثار و آيات ...." گردد.
" در بلندي همت اطفال بسيار كوشش نمائيد كه چون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند.... در فكر عزت ابديه و تحصيل فضايل عالم انساني باشند."  (6)                      
" ... بنات ( دختران) را به عصمت و عفت و حسن اخلاق و آداب پرورش دهيد...."  (7)

كودكان در معرض نقايص و عيوب طبيعي هستند ، نقايص و عيوبي كه مداوايشان در دست هيچ پزشك توانائي نيست بلكه نتيجه تلاش عاشقانه مربياني حائز معرفت ، دانش ، بينش و مهارت است كه با عشق ، ايثار و استقامت ، قادرند نهال هاي گلستان وجود يعني كودكان را پرورش دهند تا به درختاني پربار تبديل شوند و كل عالم از ثمرات آن بهره مند گردند.
آنها همانند معدنچياني هستند كه سنگ هاي قيمتي را در معدن وجود انساني تشخيص مي دهند و با صبر و شكيبايي و تلاش ، آن جواهر را استخراج مي نمايند ، جواهري كه زينتبخش عالم وجود مي گردند و چشم هر بيننده اي ازمشاهده درخشش آنها خيره مي  شود.
خوشا به حال مربيان شايسته كه به خدمتي مشغولند  " كه سبب روشنائي رخ در ملكوت ابهي است"

مراجع:
(1)  مجموعه آثار درباره تربيت ، ص50
(2) همان ماخذ، ص 100
(3) همان ماخذ، ص 42
(4)  حضرت عبدالبهاء ، منتخبات ،  ص 79- 78
(5)  مجموعه آثار درباره تربيت، ص 59
(6) همان ماخذ، ص 65
(7) همان ماخذ، ص 68

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.