ورود کاربر

جملات تربیتی

من امتياز مادي براي شما آرزو ننمايم ،امتياز مادي ،امتياز علمي،تجاري و صنعتي نخواهم .براي شما امتياز روحاني خواهم .يعني شما بايد از نظر اخلاقي برجسته و ممتاز باشيد

حجاب از دیدگاه دیانت بهایی

 

 

 


چرا در ديانت بهائي حجاب نداريد؟ Leave a reply در ديانت بهائي بر عفت و پاکدامني تأکيد بسيار گرديده و از مهمترين شاخصه هاي ايمان شمرده شده ولي حجاب به شکل روسري يا چادر وجود ندارد. اگر منظور پوشش است، بايد گفت حد و حدود آن در خود اسلام نيز روشن نيست و بين علماي 480 فرقه اسلامي در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد! اما اگر منظور از پرسش فوق، علاوه بر پوشش ظاهري، تقواي باطني نيز هست، پاسخ زير براي منصفين، مفيد و کافي خواهد بود. حضرت بهاءالله درباره دوره بلوغ عالم که بهائيان آن را آغاز کرده اند، مي فرمايند: «اهل بهاء نفوسي هستند که اگر بر مدائن ذهب (شهرهاي طلا ) مرور کنند، نظر التفات به آن ننمايند، و اگرچه جميع نساء ارض (خانم هاي روي زمين) به احسن طراز و ابدع جمال ( با بهترين زينت و جديدترين زيبائي) حاضر شوند، به نظر هوي ( به نظر هوي و هوس و شهوت)در آنها نظر نکنند»[i] نکته مهم درباره بيان فوق از حضرت بهاءالله آن که اولياي الهي از قبل مژده آمدن چنين ايامي را هنگام ظهور موعود اسلام و اديان آسماني داده اند. در حديثي به نقل از حضرت امير چنين آمده است: «اگر قائم ما قيام کند آسمان باران خود را فرو مي ريزد و زمين نباتات خود را بيرون مي دهد، و کينه ها از دل بندگان خدا زائل مي شود، و درندگان و حيوانات با هم ساخته از يکديگر رم نمي کنند، تا جائي که زني که مي خواهد راه عراق و شام را بپيمايد همه جا قدم بر روي سبزه و گياهان مي گذارد و زينت هاي خود را بر سر دارد و کسي طمع به آن نمي کند؛ نه درنده اي به او حمله مي آورد و نه او از درندگان وحشت دارد»[ii] ملاحظه مي فرمائيد که اين حديث، با چه تشبيهاتي همان مضمون بيان حضرت بهاءالله در فوق است! آري مربيان و اولياي آسماني حقيقت واحده اند و اراده فرموده اند انسانها را نيز که نوع واحدند با هم متحد و مهربان فرمايند. تا به حال از خود پرسيده ايد که زماني که تمام زنان مصر به حضرت يوسف به ديده شهوت مي نگريستند، چرا هيچ کس مردان را مجبور به داشتن حجاب نکرد؟ آيا هوسبازي زنان آن زمان بايد باعث مي شد تا مردان حجاب داشته باشند؟ همين امر در مورد حجاب زنان نيز صدق مي کند. با توجه به بيانات فوق از حضرت بهاءالله و حضرت علي (ع)، بايد گفت تا حال فقط تأکيد بر اين بوده که زنان بايد خود را در حجاب سفت و سخت بپيچند که نکند چشم مردي به آنان افتد و تحريک شود! اما در دوره اي که جامعه جهاني دوره بلوغ خود را، طبق بشارات انبياء و از جمله بشارات فوق از حضرت علي آغاز کرده، مردان نيز بايد به چنان بلوغي از نظر ايماني و فرهنگي رسند که به اين آساني به امتحان نيفتند! به عبارتي ديگر فقط زنان نيستند که بايد عفت و عصمت داشته باشند بلکه مردان نيز بايد تقوي و انضباط معنوي و اخلاقي بر طبق آموزه هاي بهايي پيشه سازند، تا هر دو جنس بتوانند با رعايت اعتدال و ادب و حيا و عفت و تقوي با هم تعامل و ارتباط معنوي, انساني, علمي, فرهنگي, هنري و اقتصادي داشته باشند. در مورد نوع پوشش لباس براي مردان وزنان، حضرت بهاءالله معياري را تعيين فرموده اند که در هر مکاني مي توان آن را مورد استفاده قرار داد: «خداوند تعيين حد را از لباس برداشته ، بگونه اي لباس بپوشيد که ملعبه جهال نگرديد». يعني اگر در جامعه اي مردم با چادر و يا روسري هستند، اگر بدون روسري کسي در شهر بگردد انگشت نما ميشود و بالعکس اگر در جائي که مردم بدون حجاب هستند با روبنده و چادر ظاهر شويم ملعبه و مسخره ميگرديم؛ بنابراين خوب است که پوشش ما نزديک به عرف اجتماع باشد. البته اين تبعيت از عرف داراي حدودي است. مثلا برهنگي هرچند ممکن است در جائي رايج باشد براي فرد مومن رفتار پسنديده اي نيست. حضرت ولي امرالله در ابلاغيه اي خطاب به محفل روحاني ملي بهائيان ايران راجع به قضيه رقص و تقليد البسه تساء غرب مي فرمايند: «اول وظيفه محفل ملي بهائيان در اين ايام که اخلاق در آن سامان تدني نموده و تقليد و عدم تقيد و لامذهبي رواجي شديد يافته، اين است که جمهور بهائيان را از قبل اين عبد کرارا و مرارا در کمال تاکيد و به نهايت صراحت تذکر دهند که تجاوز از آداب بهائي و مخالف مبادي ساميه امريه راجع به تنزيه و تقديس و عفت و عصمت و اعتدال در امور و اجتناب از سيئات اهل غرب و آداب مذمومه غير مرضيه آنان، توليد مفاسد عظيمه در جامعه نمايد و بنيه جامعه را ضعيف نمايد و از رونق بيندازد. بهائيان بايد همت در ترويج و اقتباس از حسنات اهل غرب نمايند نه تقليد سيئات آنان، امتياز بهائيان حقيقي در اين است لا غير.»[iii]

 .‎

 
 

 

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.