ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

دعا و مناجات ( قسمت دوم - دعا و کودکان )

doaye koodak.jpg


در همه اديان دعا و مناجات با خدا بوده و دربا ره آن تاكيد و سفارش زيادي شده است .هيچ ديني نيست كه بدون دعا باشد .دعا يكي از اركان اديان است. ادعيه بسياري هم از جانب خدا نازل شده و غير از آن ادباء و شعرا نيز ادعيه بسياري انشاء نموده اند. البته دعا و مناجات با عبادت نماز كه واجب است روزانه به جا آورده شود ،فرق دارد. دعا اقسامي دارد .بعضي دعا ها عمومي است يعني فرد براي همه نوع بشر و همه نيازمندان و درماندگان دعا مي نمايد كه در اين نوع دعا يك نوع محبت و عاطفه ، نسبت به همنوع آشكار است مثل اين دعا : " اي خداوند مهربان به فرياد بيچارگان برس . اي پاك يزدان بر اين اطفال يتيم رحم فرما . اي خداوند بي نياز اين سيل شديد را قطع كن . اي خالق جهانيان اين آتش افروخته را خاموش كن . اي دادرس به فرياد يتيمان برس. اي داور حقيقي ، مادران جگر خون را تسلي ده .اي رحمان رحيم ، بر چشم گريان و دل سوزان پدران رحم فرما . اين طوفان را ساكت كن و اين جنگ جهان گير را به صلح و آشتي مبدل فرما .تويي بينا و شنوا "


بعضي دعا ها جنبه خاص دارد يعني هر كسي براي شخص خودش دعا مي كند مثلا از خدا مي خواهد كه او را موفق و مويد در كاري كند. بعضي دعاها نه تنها براي خود بلكه براي حاجت مشخص و معيني صورت مي گيرد كه اين حاجت مي تواند جنبه معنوي داشته باشد مثلا در دعا از خدا مي خواهد موفق بر كسب تقوي باشد مثل اين دعا : " الهي الهي اين عبد را از شّر نفس و هوي حفظ فرما و به نور برّ و تقوي مزيّن دار. اي مالک من، مَملوکت تو را ذكر مي نمايد و لازال بَصَرَش منتظر عنايات لا نَهایه ی تو بوده و هست . پس باز كن باب رحمتت را و قسمتي عطا فرما اين عبد متمسّكت را ...."
گاه اين خواسته جنبه مادي و ظاهري دارد مثلا از خدا مي خواهد بيماري او شفا يابد : " الهي الهی اَساَلُکَ بِبَحرِ شِفائك و اِشراقات اَنوار نّّّّیرفَضلك و بالاِسمِ الّذي سَخّرتَ بِه عِبادك و بنفوذ كَلِمَتِكَ العُليا و اقتدار قّلمِكَ الاعلي و برَحمَتكَ الّتي سَبَقتَ مَن فِي الارضِ و السّماء . اَن تُطَهِّرَني بِماء العَطاء مِن كُل بَلاءٍ و سُقمٍ و ضَعفٍ و عَجزٍ . اَي رَبِّ تَري السائل قائِماً لَدي باب جودك و الآمل مُتمَسِّكاً بِحَبلِ كَرَمِك . اَسئُلكَ اَن لا تُخَيبّهُ عَمّا اَرادَ مِن بَحر ِ فّّضلكَ و شَمسِ عنايَتكَ . اِنك اَنتَ المُقتدرُ عَلي ما تَشاءُ لا الهَ الا اَنتَ الغَفورُ الكريم"
مضمون مناجات به فارسي( خداي من خداي من قسم مي دهم تو را به درياي شفاي تو و اشراق انوار خورشيد فضل تو و به اسمي كه مسخر كردي بوسيله آن بندگانت را و به نفوذ كلمه بلند مرتبه تو و اقتدار قلم اعلاي تو و به رحمت تو كه كه بر همه كساني كه در زمين و آسمان هستند سبقت گرفته . اينكه پاك كني مرا به واسطه آب عطاء از همه بلايا و سختي و ضعف و عجز . اي پروردگار مي بيني اين درخواست كننده را كه قيام كرده نزد درگاه جود و بخشش تو و اين آرزومند را كه تمسك نموده به ريسمان كرم تو . قسم مي دهم تو را به اينكه نا اميد نگرداني او را از آنچه درخواست كرده از درياي فضل تو و آفتاي عنايت تو . البته تويي تو مقتدر بر آنچه بخواهي و نيست خدايي مگر تو كه غفور و كريم هستي.)
بعضي، دعا ها را انفرادي مي خوانند. يعني فرد در مكان آرام و خلوتي بدون حضور ديگران و صرفاً با خداي خود راز و نياز مي كند و گاه دعا اجتماعي است. يعني افرادي در يك محل گرد هم مي آيند و يك نفر دعا مي كند و بقيه با خضوع و خشوع گوش مي دهند و گاهي همه با هم مي خوانند مثل اين دعا : "هَل مِن مُفَرِجّ ٍ غَیرُالله ، قُل سُبحانَ الله ، هُوَالله، کُلٌ عِبادٌ لَهُ وَ کُلٌ بِاَمرِهِ قائِمون "
مضمون دعا : " آيا هيچ گشاينده اي غير از خدا هست؟ بگو پاك و منزه است خدا . تنها او خداست و همه بندگان او هستند و همه به امر او قائمند"
آموزش دعا به كودكان و ايجاد عادت از دوران طفوليت مي تواند بذرهاي محبت و توكل به خداوند را در قلوب پاك و مطهر آنان آبياري كند . البته به منظور كمك به اطفال در درك مفهوم دعاها بايد ابتدا معناي آن براي كودكان شرح داده شود همچنين به كودكان فهمانده شودكه لازمه دعا، همت و اراده است يعني فرد اول بايد همت كند و اراده و اقدام به انجام كار نيك نمايد و همچنين دعا كند و از خدا بخواهد در آن كار نيك او را موفق نمايد . در واقع مفهوم دعا اين است كه ما اراده به انجام كار نيك كرده باشيم و در اين اراده ،خدا را از ياد نبريم و از او بخواهيم به ما قدرت بدهد تا آن را به انجام برسانيم .
در زير چند نمونه از دعاهائي كه مي تواند مناسب اطفال باشد را مي خوانيم :
مناجات اول:
اي رحمن اي رحيم دلي چون مِرآت ِ لطيف ِ صافي عطا كن تا به انوار محبتت روشن و منير گردد ..."
دل :قلب 
مرآت :آينه
 انوار: مفرد نور ،روشنايي
 منير : درخشنده
در اين مناجات ما از خدا مي خواهيم قلبي به پاكي و صافي و لطافت آينه به ما عطا كند تا نور محبت خداوند در آن منعكس شود و آن را روشن نمايد.(مي توان با استفاده از يك آينه پاك و تميز انعكاس نور را در آينه به كودكان نشان داد)
مناجات دوم :
خدايا قلب صافي چون دُر عطا فرما .
دُر : مرواريد
در اين دعا از خدا مي خواهيم قلبي به لطافت و پاكي و صافي مرواريد به ما عطا نمايد
مناجات سوم:
اي خداوند مهربان . اين اطفال نازنين صُنع ِ دستِ قدرت تواند و آياتِ عظمت تو. خدايا اين كودكان را محفوظ بدار . مويّد بر تعليم كن و موفق به خدمت عالم انساني فرما . خدايا اين اطفال دُردانه اند ، در آغوشِ ِ صدف ِ عنايت، پرورش ده . تويي بخشنده و مهربان
صُنع : ساخته 
اطفال نازنين : كودكان عزيز
 آيات : نشانه ها
 عظمت : بزرگي
محفوظ : در امان
 مُويّد: كمك شده
 تعليم : ياد گرفتن و ياد دادن
دُردانه : مرواريد
مناجات چهارم :
اي خدا ، طفل معصومم ، در پناه خود حفظ نما . عنايتي كن ، رحمتي بفرما ، تربيت نما ، به نعمت بپرور ، قابليتي بخش تا ملكوتي گردم ، رَبّاني شوم ، روحاني شوم ، نوراني گردم . تويي مقتدر و توانا و مهربان
......................................................................................................................
آنان كه با تعاليم روحاني پرورش مي يابند و پيوسته با دعا مانوسند ،يقينا نتايج حاصله از دعا و نيايش را در قلب و روح خود احساس مي كنند و خوب مي فهمند كه اين سنت ساده مذهبي تا چه حد مي تواند در تهذيب اخلاق موثر و در كسب آرامش روح و زدودن غم و ايجاد سرور و سلامت نفس و صفاي باطن نافذ باشد.
دعا موجب ترقي و تعالي روح مي شود .همانطور كه جسم به غذا نياز دارد و به كمك آن به رشد و تكامل مي رسد ،روح نيز به غذاي روحاني نياز دارد كه همان دعا است . دعا ما را به خدا كه منبع قواي روحاني است متصل مي كند و در اين اتصال قواي معنوي جريان مي يابد و قلب و روح فرد را تحت تاثير قرار مي دهد . دعا موجب نزديكي معنوي ما به خدا است . اگر چه عشق خداوند و نعمتهاي او ما را احاطه نموده ولي ما نيز بايد براي بهره بردن از اين عشق ، كوشش نمائيم . حضرت مسيح فرمودند :" بطلبيد اجابت مي گردد "
وقتي ياري حق را طلب كنيم ، عنايات و نعمتهاي خداوندشامل حالمان مي شود . بايد در زير اشعه خورشيد عشق او قرار گيريم و ما امروز بيش از هر وقت ديگري به اين عشق و ياري ، نيازمنديم .
" خداوندا چگونه تو را شكر نمائيم . نَعماء تو نامتناهي است و شُكرانه ما محدود . چگونه محدود شُكر غير محدود نمايد . عاجزيم از شُكر الطاف تو و به كمال عجز توجه به ملكوت تو مي نماييم و طلب ازدياد نعمت و عطاي تو مي كنيم . تويي دهنده و بخشنده و توانا ."
نگارش : شبستان

 

 

 

 

 
 

 

قرار دادن صوت این مناجاتها

ضمن تشکر از زحمات شما به نظر بنده اگر فایلهای صوتی این مناجاتها را با لحن خوش تهیه و در سایت قرار دهید بسیار مفید خواهد بود همچنین اگر فایلهای صوتی لالای و . . .را جهت اطفال نوزاد قرار دهید تا والدین از همان دوران شیر خواری اطفال بالای سر آنها این موسیقی ها را قرار دهند اطفال هم از نظر روحانی ترقی خواهند نمود هم ضریب هوشی آنها بالا خواهد رفت.باتشکر

مطلب جالب بود اما زمانيكه شما

مطلب جالب بود اما زمانيكه شما منبع را ذكر نمي كنيد در حقيقت آن مطلب را از زبان خودتان نقل كرده ايد و اين سرقت ادبي است

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

اطلاعات بیشتر در مورد قالب های ورودی

سیستم امنیتی
این سیستم امنیتی برای دفع کامنت های اسپم است.
Image CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید را تایپ کنید.