ورود کاربر

جملات تربیتی

فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد.

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند