ورود کاربر

جملات تربیتی

انسان طلسم اعظم است ولكن عدم تربيت او را از آنچه با اوست محروم نموده

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند