ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

بیانات حضرت عبد البهاء

 

مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء

اگر سؤال نمایند که در حق حضرت بهآءالله چه اعتقاد دارید بگوئیدآن حضرت را اول

آخه من یه دخترم

 

 

اتحاد از دید گاه بهایی

 

یکی از ویژگی های ممتاز امر بهایی توجه به این حقیقت است که امر بهایی اهمیت خاصی برای اتحاد

قائل شده است و این حقیقتی است که در تاریخ دینی و سکولار مشابهی برایش یافت نمی شود.

زمانی که بشر چه به صورت جمعی و چه فردی در کتب مقدسه به جستجوی هدایت و راهنمایی می

پردازد همواره با مشکلی مواجه خواهد شد. بدین صورت که در بسیاری موارد اقدام و برقراری و

حضرت عبد البهاء می فرمایند

 
حضرت عبدالبهاء در یکی از خطابات خود می فرمایند 
 
هر یک از بشر ممکن است هم عادل باشد و هم ظالم، لکن امیدم چنین است تمام
 
عادل باشند همه فکرتان این باشد که با عموم بشر آمیزش کنید و نهایت عدل و
 
انصاف در معاملات خود مجری دارید همیشه حقوق دیگران را پیش از حقوق
 
خود ملاحظه داشته باشید و منفعت دیگران

تلاوت این لوح در هنگام بروز مشکلات و درد و رنج این عالم فانی تسلی بخش روح و قلب هر نفسی می گردد ،

  لوح مبارکی که در این قسمت انتخاب شده از قلم حضرت عبدالبهاء می باشد ، تلاوت این لوح در هنگام بروز مشکلات و
 
درد و رنج این عالم فانی تسلی بخش روح و قلب هر نفسی می گردد ، مناجاتی هم در بطن این لوح آمده که  هر انسانی را
 
امیدوار به الطاف و تأییدات  الهی می نماید. 

از حضرت عبد البها پرسیدند

حضرت عبد البهاء می فرمایند

ای احبّای الهی اساس ملکوت الهی بر عدل و انصاف و رحم و مروّت و مهربانی بهر نفسی است پس بجان و دل بايد بکوشيد تا بعالم انسانی من دون استثنا محبّت و مهربانی نمائيد مگر نفوسی که غرض و مرضی دارند با شخص ظالم و يا خائن و يا سارق نميشود مهربانی نمود زيرا مهربانی سبب طغيان او ميگردد نه انتباه او کاذب را آنچه ملاطفت نمائی بر دروغ ميافزايد گمان ميکند که نميدانی و حال آنکه ميدانی ولی رأفت کبری مانع از اظهار است»

حضرت عبدالبها می فرمایند:

وظائف احبّاء نسبت به یکدیگر

وظائف احبّاء نسبت به یکدیگر