ورود کاربر

جملات تربیتی

شما كمانهايي هستيد كه فرزندانتان چون تير از آن رها مي گردند

بیانات حضرت عبد البهاء

 

مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء

اگر سؤال نمایند که در حق حضرت بهآءالله چه اعتقاد دارید بگوئیدآن حضرت را اول

آخه من یه دخترم

 

 

حضرت عبد البهاء می فرمایند

اتحاد از دید گاه بهایی

 

یکی از ویژگی های ممتاز امر بهایی توجه به این حقیقت است که امر بهایی اهمیت خاصی برای اتحاد

قائل شده است و این حقیقتی است که در تاریخ دینی و سکولار مشابهی برایش یافت نمی شود.

زمانی که بشر چه به صورت جمعی و چه فردی در کتب مقدسه به جستجوی هدایت و راهنمایی می

پردازد همواره با مشکلی مواجه خواهد شد. بدین صورت که در بسیاری موارد اقدام و برقراری و

حضرت عبد البهاء می فرمایند

 
حضرت عبدالبهاء در یکی از خطابات خود می فرمایند 
 
هر یک از بشر ممکن است هم عادل باشد و هم ظالم، لکن امیدم چنین است تمام
 
عادل باشند همه فکرتان این باشد که با عموم بشر آمیزش کنید و نهایت عدل و
 
انصاف در معاملات خود مجری دارید همیشه حقوق دیگران را پیش از حقوق
 
خود ملاحظه داشته باشید و منفعت دیگران

تلاوت این لوح در هنگام بروز مشکلات و درد و رنج این عالم فانی تسلی بخش روح و قلب هر نفسی می گردد ،

  لوح مبارکی که در این قسمت انتخاب شده از قلم حضرت عبدالبهاء می باشد ، تلاوت این لوح در هنگام بروز مشکلات و
 
درد و رنج این عالم فانی تسلی بخش روح و قلب هر نفسی می گردد ، مناجاتی هم در بطن این لوح آمده که  هر انسانی را
 
امیدوار به الطاف و تأییدات  الهی می نماید. 

از حضرت عبد البها پرسیدند