ورود کاربر

جملات تربیتی

آنكه انديشه اي بهتر دارد و رفتاري برتر ،به گفتار و كردار هماهنگ با شريعت و قانون عمل مي كند .

بیانات حضرت عبد البهاء

 

مجموعه بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء

اگر سؤال نمایند که در حق حضرت بهآءالله چه اعتقاد دارید بگوئیدآن حضرت را اول

آخه من یه دخترم

 

 

حضرت عبد البهاء می فرمایند

اتحاد از دید گاه بهایی

 

یکی از ویژگی های ممتاز امر بهایی توجه به این حقیقت است که امر بهایی اهمیت خاصی برای اتحاد

قائل شده است و این حقیقتی است که در تاریخ دینی و سکولار مشابهی برایش یافت نمی شود.

زمانی که بشر چه به صورت جمعی و چه فردی در کتب مقدسه به جستجوی هدایت و راهنمایی می

پردازد همواره با مشکلی مواجه خواهد شد. بدین صورت که در بسیاری موارد اقدام و برقراری و